Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pilířů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE ŠAROVY v POVIS

Id.

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení                

Poloha

1

Březnice

14.52

14.52

Mostek přes Březnici

koryto, břehy

Možné náplavy pod mostem, hrozí rozlití vody

mapa

2

Lhotský potok

0.056

0.00

Lhotský potok - zatrubnění pod silnicí II/497

koryto, břehy

Možné náplavy v místě zatrubnění vodního toku

mapa

3

Lhotský potok

.095

.095

MOOP most přes Lhotský p.

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostem

mapa

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Šarovy

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Šarovy