Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace II/497 Bohuslavice u Zlína  -  Uherské Hradiště, která je mimo stanoveného záplavového území. V případě ohrožení bleskovou povodní, která je pravděpodobnější se počítá s uzávěrou hlavní silnice II/497. Doprava by byla možná jenom polní cestou směr Lhota, Malenovice


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Šarovy v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Natočení značky Poloha
1198 OBJ_SA_01 při zneprůjezdnění hlavní kominikace II/497 Objízdná trasa polní komunikaci směr Lhota a dále Malenovice  SSZ mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Šarovy v POVIS

Id.

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

ř. km

Poloha

3273 Zákaz vjezdu na hlavní komunikací II/497 Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení hlavní komunikace

Březnice (408550000100)

16,01 mapa
3274 Zákaz vjezdu na hlavní komunikací II/497 Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení hlavní komunikace Březnice (408550000100) 14.05 mapa

Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)