Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

technicko-provozní ředitel: Ing. David Fína tel.: 541 637 307

útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště

Přímá správa vodního toku: Březnice

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716 -17

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01, Uherské Hradiště

Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek – tel. 572 552 571, mob. 607 847 276


Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

Vedoucí  Ing. Pavel Pernica

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

Přímá správa vodních toků: Lhotský p., Hlubocký p.

detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26

Ing. Dagmar Vašíková - vedoucí pracoviště, tel: 724 523 983, mail: dagmar.vasikova@lesycr.cz

Ing. Pavel Pernica - správce vodních toků, tel: 724 523 981, mail: pavel.pernica@lesycr.cz


Vodoprávní úřad 

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení vodního hospodářství

Adresa - Zarámí 4421, 760 01 Zlín

Vedoucí odboru: Vladimíra Pavlovová, Ing., MBA

Tel.: 577 630 950; e-mail: vladimirapavlovova@zlin.eu


Jméno Funkce Telefon e-mail
Vašátková Martina , RNDr. vedoucí oddělení 577630955 MartinaVasatkova@zlin.eu
Bajza Ondřej , Bc. odborný referent 577630984 OndrejBajza@zlin.eu
Husárová Lucie , Ing., Ph.D. odborný referent 577630948 LucieHusarova@zlin.eu
Kupský Petr , Ing. odborný referent 577630970 PetrKupsky@zlin.eu
Navrátil Robert , Ing. odborný referent 577630972 RobertNavratil@zlin.eu
Poláková Milena , Ing. odborný referent 577630947 MilenaPolakova@zlin.eu
Šubíková Veronika administrativa oddělemí VH 577630986 VeronikaSubikova@zlin.eu

Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111