E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C jsou provozovány obcí Šarovy. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : HP C3 SA - Březnice - pod ZD - Šarovy


 Je vybaven elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.