Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Zlín. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP


Povodňová komise obce Šarovy 

adresa: Obec Šarovy, Šarovy 100, 763 51 Bohuslavice u Zlína

telefon/fax: 577 991 172

e-mail: starosta@sarovy.cz; web:   www.sarovy.cz

P.č. příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště, domů kontakt
1  Langr František předseda Šarovy 91 724 180 010, 577 991 172
2 Fejt David místopředseda  Šarovy 83 603 902 503
3 Kozlík Vlastimil  člen Šarovy 10 603 790 545
4 Kadlčík Tomáš člen Šarovy 86 577 196 180, 777 153 045
5 Kovačík Martin člen Šarovy 57 721 813 138
6 Mach Petr člen Šarovy 78 736 673 692
7 Křen Jaroslav člen Šarovy 85 724 207 353
8 Soukup Jan člen Šarovy 103 950 670 601, 777 877 161
9 Bernatík Petr člen Šarovy 106 774 165 002
10 Šišáková Marie zapisovatelka Březolupy 493 725 260 157