Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Zlín. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP


Povodňová komise obce Šarovy 

adresa: Obec Šarovy, Šarovy 100, 763 51 Bohuslavice u Zlína

telefon/fax: 577 991 172

e-mail: starosta@sarovy.cz; web:   www.sarovy.cz

P.č. příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště, domů kontakt
1 Langr František předseda Šarovy 91 724 180 010, 577 991 172
2 Křen Lubor místopředseda  Šarovy 98 603 572 921
3 Kadlčík Tomáš člen Šarovy 86 577 196 180, 777 153 045
4 Soukup Jan člen Šarovy 103 950 670 601, 777 877 161
5 Fejt David člen Šarovy 87 603 902 503
6 Kovačík Martin člen Šarovy 57 721 813 138
 7 Bernatík Petr člen Šarovy 106 774 165 002
 8 Müller Miroslav člen Šarovy 34 775 002 711
9 Kadlčík Petr člen Šarovy 105 604 738 210
10 Mach Petr člen Šarovy 78 736 673 692
11 Kozlík Vlastimil člen Šarovy 10 603 790 545
12 Šišáková Marie zapisovatelka Březolupy 493 721 260 157