Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Šarovy

Hlásné profily

kapitola MONITORING - HLADINOMĚRY

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

OBC585815_01, 

Tento profil je umístěn v severní části obce Šarovy pod historickou dřevěnou kapličkou obce Šarovy a poskytuje relativně dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní jak z Březnice tak Lhotského potoku pod jehož soutokem leží.

Název HP, ID tok úsek platnosti SPA I. SPA II. SPA III. SPA
stav
[cm]
stav
[cm]
stav
[cm]

OBC585815_1

HP C3 SA

Březnice celá obec Šarovy 140 180 210

Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Šarovy jsou na webovou aplikaci dPP TRA zařazeny:

kapitola MONITORING - SRÁŽKOMĚRY

 

Hlásné profily a srážkoměrné stanice Šarovy  v POVIS