Popis správního území obce Šarovy


Obec Šarovy, Šarovy 100, 687 04 Bohuslavice u Zlína

Tel: 577 991 172

web: www.sarovy.cz ; starosta@sarovy.cz

 Geografické souřadnice katastru:         49°7'5" S.š.             17°23'47" V.d.

      49°8'44" S.š.           17°26'53" V.d.

Střed obce Šarovy:                               49°7′51″ S. š.          17°26′10″ V. d.

Nadmořská výška:                                          233 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :            Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území je  223 ha

Počet obyvatel obce je 250, z toho:

ekonomicky aktivních  je 120

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – v oblasti zásobování vodou je řešené území součástí skupinového vodovodu.

    V obci je částečně vybudována jednotná kanalizační síť. V budoucnu bude dobudována s odlehčením do recipientu. Velká část stok bude rekonstruována.

  • zemní plyn - severním okrajem řešeného území procházejí v souběhu nadřazená vedení VTL plynovodů DN 500, PN 25  a DN 500, PN 40 (– Zlín). Zemní plyn je do Šarov dodáván přípojkou DN 100, PN 40 z VTL plynovodu DN 500, PN 25 . Dodávka je realizována prostřednictvím regulační stanice RS Šarovy.

  • el. energie - obec je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení VN 22 kV

Šarovy – regionální informační servis