Hladinoměry

Vodočty kategorie A nebo B

nejsou

 

Vodočty kategorie C s automatizovaným/vizuálním přenosem měření na Březnici

ID hlásného profilu

Vodní  tok   ř.. km    On-line měření vodní hladiny  

Lokalita  mapa    

SPA    I.         

SPA            II.         

 SPA         III.       

Evidenční list HP                            

OBC538744_01

Březnice

21.13 HP C1 BR - Březnice

Březnice

mostek

85

110

130

ev.li HP C1 BR
OBC585815_01

Březnice 

14.98 HP C3 SA - Šarovy

Šarovy

za kapličkou

140

180

210

ev.li HP C3 SA
OBC592081_01

 Březnice 

10.66 OBC592081_01 - Březolupy

Březolupy most

 240 295 320 ev.li Březolupy
OBC592269_01

 Březnice 

1.71 OBC592269_01 - Kněžpole

Kněžpole most

280 340 380 ev.li Kněžpole

 


Hladinoměry přiřazené k dPP obce Šarovy v POVIS