Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce Šarovy je ohrožováno povodněmi !

K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Na vodním toku Březnice má obec stanoveno záplavové území, na Lhotském potoce se vychází z povodňových epizod. 

U Q100 vybřežuje Březnice do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích. Přítokem vodního toku Březnice v Šarovech je Lhotský potok, který je jeho výrazným přídatkem.

Povodeň při opuštění koryta toku Březnice  zaplavuje především inundační území – stavby a pozemky souběžně se svým tokem. Březnice má zónu Q100 širokou v některých místech 200 m. Kritickou je střed obce Šarovy.

Kromě zástavby rodinných domů, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci Březnice také  sportovní areál - hřiště, které je bezprostředně ohrožováno  Q100.

Ohrožující objekty v inunadčním území vodního toku Březnice se nevyskytují. 


OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

Ohrožijící objekty - Podnikatelský objekt - Podnikatelský objekt s opravou automobilů, vlastník Šohajek Libor, tel.608 636 749

ohrožující látka - pohonné hmoty a maziva

Id. POVIS Vodní tok ř.km OD ř.km OD Název                                      Vlastník, kontakt  Umístění Převažující účel    budovy                    Ohroženující látka Ohrožení  
1031353451 Březnice (408580000100 15.063 15.063  Podnikatelský objekt, č.p.62 Šohajek Libor pravý břeh Obytné budovy pohonné hmoty a maziva mapa

 

 

 

 

Ohrožené objekty RD z toku Březnice, RD ohrožené bleskovou povodní

Ohrožené objekty - Březnice - obec Šarovy - rodinné domy

Poř.

ID POVIS 

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název                                                                          

Umístění   - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1

1031353501 

 Březnice (408580000100) 

14.77

14.77

RD č.p. 102 

pravý břeh

Obytné budovy

mapa

 2 1031353451  Březnice (408580000100)   15.063   15.063 Podnikatelský objekt, č.p.62 pravý břeh  Obytné budovy  mapa
 3 1031353542  ()   - RD ohrožené bleskovou povodní, č.p. 17   -   mapa
 4 1031353498  ()    -  - RD ohrožené bleskovou povodní, č.p. 18,19,38   - Obytné budovy  mapa
 5 1031353540  Březnice (408580000100)  14,42  14,42 RD ohrožené bleskovou povodní, č.p. 1,97   pravý břeh Obytné budovy  mapa
 6 1031353497  ()    - - RD ohrožené bleskovou povodní, č.p. 35,22,24  Obytné budovy  mapa  
 7 1031353500  ()    - RD ohrožené bleskovou povodní, č.p. 49,51,10  Obytné budovy  mapa
 8 1031353539  Březnice (408580000100)   14.64  14.64 RD ohrožené bleskovou povodní, č.p. 7,6,39,28  pravý břeh Obytné budovy  mapa
 9 1031353543  ()    - RD ohrožené bleskovou povodní, č.p. 86,87  Obytné budovy  mapa 
10  1031353541  Březnice (408580000100) 14.46 14.46 RD ohrožený bleskovou povodní, č.p. 44   - Obytné budovy  mapa

Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Šarovy v POVIS