Příslušné související povodňové komise

1. Povodňová komise obce Šarovy 

adresa: Obec Šarovy, Šarovy 100, 763 51 Bohuslavice u Zlína

telefon/fax: 577 991 172

e-mail: starosta@sarovy.cz; web:   www.sarovy.cz  

P.č. příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště, domů kontakt
1  Langr František předseda Šarovy 91 724 180 010, 577 991 172
2 Fejt David místopředseda  Šarovy 83 603 902 503
3 Kozlík Vlastimil  člen Šarovy 10 603 790 545
4 Kadlčík Tomáš člen Šarovy 86 577 196 180, 777 153 045
5 Kovačík Martin člen Šarovy 57 721 813 138
6 Mach Petr člen Šarovy 78 736 673 692
7 Křen Jaroslav člen Šarovy 85 724 207 353
8 Soukup Jan člen Šarovy 103 950 670 601, 777 877 161
9 Bernatík Petr člen Šarovy 106 774 165 002
10 Šišáková Marie zapisovatelka Březolupy 493 725 260 157

2. Povodňová komise správního obvodu 1465 ORP Zlín

MěÚ Zlín, Santražiny 3312, 760 01 Zlín   577630515, 577630517

telefon: 577 630 515, 577 630 517, e-mailpovodne@zlin.eu

webwww.zlin.eu

Seznam členů povodňové komise ORP Zlín

P.č.  Jméno Funkce v komisi Adresa Kontakt
1 MUDr. Adámek, Miroslav předseda Statutární město Zlín 577630108
2 Běták, Ondřej místopředseda Statutární město Zlín 577630110
3 Ing. Eidová, Helena místopředseda Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 577630120
4 RNDr. Landsfeld, Bedřich místopředseda Statutární město Zlín 577630286
5 Ing. Pavlovová, Vladimíra místopředseda Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630950
6 Ing. Navrátil, Robert tajemník Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630972
7 Ing. Černoch, Jakub člen Technické služby s.r.o. 577111410
8 Ing. Divoký, Ivo člen Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630960
9 Ing. Holcová, Jana člen Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 577630158
10 Ing. Jelínek, Jiří člen Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 464, 761 40 Zlín 577630400
11 Ing. Kladníček, Milan člen Santražiny 3312, 760 01 Zlín 577630505
12 Kočenda, Michal člen Magistrát města Zlína, L.Váchy 602, Zlín 577630693
13 Ing. Kocháň, Josef člen Dopravní spol. Zlín - Otrokovice, s.r.o. 577052135
14 Bc. Koryčanová, Alena člen Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630953
15 Ing. Kostelník, Václav CSc. člen Magistrát města Zlína, L.Váchy 602, Zlín 577630670
16 Ing. Kupský, Petr člen Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630970
17 Ing. Machula, Jan člen Magistrát města Zlína, L.Váchy 602, Zlín 577630612
18 Ing. Pobořilová, Jana člen Magistrát města Zlína, tř. T. Bati 3792, Zlín 577630800
19 Ing. Skácel, Petr člen Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 577630128
20 Mgr. Smola, Milan člen Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630300
21 RNDr. Vašátková, Martina člen Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630955
22 Ing. Zlámal, Michal člen   577630646
23 Ing. Foukal, Jaroslav poradní člen Povodí Moravy, s.p. 577102893
24 Mgr. Karkoška, Václav poradní člen nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín 974666220
25 Ing. Mudrák, Ivan poradní člen Zlínská vodárenská a.s.,Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín 577124226
26 Ing. Řezníček, Pavel poradní člen HZS ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín 950670330
27 Ing. Vašíková, Dagmar poradní člen Lesy ČR, OST pracoviště Vsetín 571489828
28 Mgr. Dvořák, Zdeněk tiskový mluvčí Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 577630211
29 Argirovská, Pavlína zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630946
30 Bc. Bajza, Ondřej zapisovatel(ka) Zarámí 4421 577630984
31 Ing. Budínová, Petra zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630907
32 Černocká, Hana zapisovatel(ka) Zarámí 4421 577630375
33 Herinková, Marcela zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 577630272
34 Hnilová, Kamila zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 577630235
35 Janečková, Michaela zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630364
36 Mgr. Pechová, Lenka zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630941
37 Ing. Poláková, Milena zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630947
38 Ing. Řepová, Marta zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 577630144
39 Šubíková, Veronika zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630986
40 Bc. Zajíčková, Agáta zapisovatel(ka) Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 577630945

3. Krajská povodňová komise CZ072 Zlínského kraje

adresa: Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín

telefon: 577 043 100, fax: 577 043 102

web: http://povoden.kr-zlinsky.cz; www.kr-zlinsky.cz

e-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Čunek, Jiří

předseda

Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 100

2

Balaštíková, Margita

místopředseda

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, členka rady ZK (oblast ŽP a zemědělství)

577 043 140

3

Zápecová, Dana, Ing.

místopředseda

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, vedoucí oddělení vodního hospodářství

577 043 357

4

Ing. Pekaj, Robert

tajemník

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, krizové plánování, prevence závažných havárií

577 043 157

5

Lucová, Marcela, Ing.

zástupce tajemníka PK

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, referent vodního hospodářství

577 043 359

6

Bambuch, Tomáš, Ing., Bc.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost

577 043 804

7

Bernard, Martin, Ing. MBA

člen

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

585 536 318

8

Cenek, Pavel, Ing.

člen

Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště, závod Střední Morava, PMO s.p.

572 552 716

9

Ing. Florián, Zdeněk

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, odd. zemědělství, lesního hosp. myslivosti a rybochovu

577 043 376

10

Káčerová, Jana, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, technická ochrana prostředí a energetiky

577 043 383

11

Konupka, Lukáš, Mgr.

člen

KŹ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, správa pozemních komunikací

577 043 533

12

Kovaříková, Zuzana, Bc.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, hospodářská správa

577 043 231

13

Lejsal, Ladislav, Ing.

člen

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

573 517 111

14

Ing. Lucová, Marcela

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 359

15

Mahdalík, František, MVDr.

člen

Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín

577 009 633

16

Malý, Bronislav, Ing.

člen

Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

577 044 200

17

Mikulička, František

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, správce 21.

577 043 226

18

Mráčková, Helena, Mgr.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, redaktorka

577 043 191

19

Novák, Martin, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, dopravní obslužnost

577 043 233

20

Olša, Robert

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21 761 90 Zlín, HW a SW

577 043 258

21

Pernica, Pavel, Ing.

člen

Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01, Správa toků v povodí Moravy

956 957 201

22

Pilař, Roman, Ing.

člen

VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín

571 484 012

23

Potyka, Petr, plk. Ing.

člen

Krajské vojenské velitelství Zlín, Štefánikova 167

973 458 801

24

Půlová, Monika, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, vojenské zákony

577 043 169

25

Reková, Martina

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, evidence věcných prostředků

577 043 161

26

Rušar, Vít, Ing.

člen

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

950 670 200

27

Sedláčková, Eva, MUDr.

člen

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, služební úřad

577 006 711

28

Studeník, Pavel, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, hospodářská správa

577 043 230

29

Šenkyříková, Zdenka, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, správní činnost ve zdravotnictví

577 043 812

30

Tkadleček, Jaromír, JUDr.

člen

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637

974 661 220

31

Trachtulec, Lubomír, Ing.

člen

Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště

572 530 140

32

Vaculík, Zdeněk, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, správa aplikací

577 043 255

33

Valová, Jana

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, hospodářská správa

577 043 232

34

Vandík, Jan, Bc.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, tiskové oddělení

577 043 195

35

Vítková, Táňa, Ing. Ph.D.

člen

Krajský úřad Zlínského kraje, tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, vodní hospodářství

577 043 374

36

Vodáková Dagmar, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, odbor ŽPZE, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, vodní hospodářství

577 043 366

37

Kousalová, Adéla, Mgr.

tiskový mluvčí

KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 190


4. Další související povodňové komise (přímý vliv)

 

PK obce Březnice (říčka Březnice)

adr.: Březnice 485, 760 01 Zlín

tel.: 577 991 165;  fax: 577 991 165

e-mail: ou@breznice-zlin.cz;  web: www.breznice-zlin.cz

předseda: Josef Hutěčka

 

PK obce Bohuslavice (říčka Březnice)

Adresa: Bohuslavice u Zlína, č.p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína
Telefon: +420 577 630 280, +420 577 630 515
E-mail: bohuslaviceuzl@seznam.cz

Tel.:724 178 584; Web: www.bohuslaviceuzlina.cz

Předsedkyně: Puškáčová Jana Ing.arch.

 

PK obce Březolupy

adr.: OÚ Březolupy, č.p. 90, 687 13 Březolupy

tel.: 572 580 116, e-mail: obec@brezolupy.cz

web: www.brezolupy.cz

předseda: Ing. Kukla Petr

 

Povodňová komise obce Lhota (Lhotský potok)

adr.: OÚ Lhota,  Lhota 265, 763 02 Zlín 4

tel.: 577 991 002, e-mail: podatelna@lhota-zlin.cz

web: www.lhota-zlin.cz

předsedkyně: Mgr. Kadlečíková Jana

 

PK obce Bílovice (říčka Březnice)    v POVIS

adr.: Bílovice 54, 687 04 Bílovice

tel.: 572 572 184, 777 886 442

e-mail: starosta@bilovice.cz

předseda: Ing. Fusek Petr

web: www.bilovice.cz

 

PK obce Kněžpole (říčka Březnice)   v POVIS

adr.: Kněžpole 125, 687 12 Kněžpole

tel.: 572 587 135

e-mail: obec@knezpole.com

předseda: Knot Petr, Mgr.

web: www.knezpole.cz

 

5. Související povodňové komise sousedících ORP na území Zlínského kraje

 

PK ORP 1601 Uherské Hradiště  v POVIS

adr.: nám. T.G.Masaryka 19, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 573 525 103, web: http://www.mesto-uh.cz/

e-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

předseda: Ing. Blaha Stanislav