C. Organizační část


Zabezpečení evakuace


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů.

Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce nebo jiná určená místa mimo katastr vně záplavových území.

Seznam evakuačních míst dPP Šarovy v POVIS  

Tabulka Přehledný seznam evakuačních středisek

Evakuační místo  Kapacita Stravování Adresa Kontaktní osoba telefon     poloha
Autokempink Slovácko 150 není Březolupy paní Mikulková 572 580 125; 608 517 113 mapa
Kulturní středisko Bůrovce 200 není Topolná 500 Blanka Polášková 572 508 621 mapa
Víceúčelová hala a kino Březolupy 50 není Březolupy pí. Petříková 775 343 290 mapa
Základní škola a Mateřská škola Svárov 30 100 Svárov 1 Danuše Šebková   mapa
Základní škola Bílovice 300 600 Bílovice Kolařík Tomislav 572 587 185 mapa
             

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Šarovy do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.